Vol. 2 No. 1 Feb. 28 2015

Table of Contents (PDF)Media ArtJianHua Yang, Zhao Kun, and Yin Min    1

Animation


Dubeom Kim, Ajay Kumar, YoungHo Chai     9

Ina Conradi Chavez    14

Film


Sangwon Ro, Kiung Bak and Jihyun Kim     23

Sekyoung Shin, Choongjik Lee, and Jihyun Kim    28

Qiao Jieqiong and Yin MinChai     35


Imaging Science


Yongho Kim, Soowoong Jeong, Jeongsu Oh, and Sangkeun Lee    41

Chunho Yi and Taeyong Kim    46

Hanmoi Sim, Chounghun Lee, Wonhyung Lee    52

Ashok Kumar Patil, Shashidhar Patil, Sanghun Nam, Dubeom Kim, and Youngho Chai     58

Myungha Kim, Joonki Paik, and Hyunki Hong     68

Youngjoon Chai and Taeyong Kim    74

Yoonjong Yoo, Jinbeum Jang, Jeongho Shin, and Joonki Paik    81